coaching

coaching

מספר טלפון

04-6935062

מאמרים לפי נושאים

להיות מאמן קונפלואנטי

משימת של מאמן קונפלואנטי היא לסייע למתאמן לשנות את חייו עבורו מתוכו. השינוי יעשה באמצעות פתיחת מרחב פוטנציאלי המתבסס על דיאלוג “אני-אתה” וממנף אנרגיה. מרחב שביטויו הוא מחויבות מלאה המאמן והמתאמן למטרות ברות המימוש של המתאמן, הפיכתן למשמעותיות עבורו וסנכרון החוויה המשותפת באימון באמצעות תהליך קונפלואנטי שמשמעותו זרימה והתמאה (טרנספורמציה).

 

במהלך האימון הקונפלואנטי יעבור המתאמן את התהליכים הבאים:

O התקדמות לקראת מודעות רבה יותר ביחס לעצמו- גופו, התנהלותו, רגשותיו, סביבתו, דרכי המגע שלו עם אחרים ועוד..

O למידה לראות את חוויותיו כחוויות שלו, ולא להשליכן על הזולת.

O פיתוח מודעות לצרכיו ולכישורים הנדרשים לספק את עצמו מבלי לפגוע בזולת.

O התקדמות לקראת מגע מלא יותר עם תחושותיו, בכדי להתענג על כל ההיבטים שלו עצמו, כאדם פועל ויוצר, החי חיים מלאים.

O התקדמות לקראת חווית כוחו ויכולתו להתמודד בעצמו ולגייס אחרים שיפעלו עמו.

O פיתוח רגישות לסביבה, קבלה, לצד “עטית שריון” במצבים העלולים להיות הרסניים או מרעילים מבחינתו.

O למידה לקבל אחריות למעשיו ותוצאותיהן וליטול מחויבות כפועל יוצא של אחריות זו.

O פיתוח חזון אישי והגברת הנינוחות והאמונה ביכולת לממשו.

O פיתוח מודעות לדרכי התכנון האסטרטגי והיישום המושכל המלווים מימוש מטרות אישיות.

O תהליך אימוני המתבסס על מהלכי “הכר, צור, חזק”.

O תהליך אימוני המאפשר את האדרת המתאמן וחיבורו לגדולה שבו.

O תהליך זורם ואנרגטי המתבסס על מרחב קונפלואנטי.

O פיתוח ליבה קונפלואנטית חיובית שמשמעותה אנרגיה לממש את החזון והמטרות.

O תהליך אימוני זורם.

 

ערכי האימון

רמת Being

O חיים ב”עכשיו” חושבים “עתיד”

O חיים ב”כאן” בסיטואציה המידית, חושבים “חזון”

O קבלה עצמית

O ראיית הסביבה וההתמודדות עמה כפי שהיא (לא כמו שהמתאמן רוצה שתהייה)

O כנות

O התבטאות במונחי מחויבות בגוף ראשון (על מה שהמתאמן רוצה, חושב, מרגיש, מבלי לתמרן את עצמו וזולתו באמצעות תירוצים, שיפוטים ועיוותים.)

O חוויה מלאה (כל קשת הרגשות הבלתי נעימים ונעימים כאחד.)

O בירור הדרישה ( לא לקבל דרישות חיצוניות העומדות בסתירה למיטב הכרתו עם עצמו.)

O התמודדות כנה (עם מצבים חדשים)

O פתיחות לגדילה והתפתחות

O אחריות ומחויבות

O זרימה

 

רמת Doing

O פעולות “הכר, צור, חזק”

O פעולות קטנטת, הצלחות קטנות וחגיגות קטנות

O ניסוח חזון אישי

O מכוונות לעתיד

O פנייה לקלט החושי כבונה תפיסה ומתארגן במושגים

O ניסוח מטרות אישיות

O בניית תוכנית אסטרטגית

O יישום מושכל של תכנון אסטרטגי

O רציפות ההתקשרות

O המחויבות להתקשרות

O פעולה מתוכננת (תוכנית עבודה ממוקדת יעדים)

O חשיבה על אילוצים

O שבירת פרדיגמות

O ניהול עצמי

O מתן דין וחשבון

O שימוש כלי ה-NLP

O שימוש בכלים כלים עוקפי חשיבה

O שימוש ב-minfulness והתמקדות

O שימוש בכלים עוקפי חשיבה

 

רמת Having

O הפסיכולוגיה החיובית

O פילוסופיה אקזיסטנציאליסטית

O דיאלוג “אני-אתה”

O מעגל החיים (האישי והמקצועי)

O מעגל ההתנסות

O אתיקה

O כלי תמיכה אישית

O תכנון אסטרטגי

O כלים לרתימת אחרים

O מיקוד שליטה פנימי – גישות פרואקטיביות

O אחריות ומחויבות

O התלהבות

O ידע במהויות השינוי והבנת התהליכים המלווים אותו

O כלים ליציאה ממצב היתקעות

O ארגז כלים מגוון (NLP , הקומי, התמקדות, דימיון מודרך, גוף נפש)

 

ה”קליק” לאימון

 

Courage

Letting – go

Integrity

Commitment

Knowledge

 

ד”ר עודד בן מנחם

.

הצטרפו אלינו בפייסבוק

הצטרפו אלינו בפייסבוק

חדשות

צור קשר

[contact_form]

הבלוג של עודד

הבלוג של עודד

הבלוג של רחל

הבלוג של רחל