coaching

coaching

מספר טלפון

04-6935062

מאמרים לפי נושאים

אימון צל למורים

‏‏

"מורים מתחלקים לשניים, כאלה שמממשים חזון להצלחה וכאלה ששורדים את מה שיש"

מבוא

מורים הם החוליה החשובה ביותר בכוח ובחוזקה של בית הספר. כאשר חווית ההצלחה גדלה אצל המורים הישגי בית הספר משתפרים באופן דרמטי.

העולם המודרני מאד מתקדם, נגיש, קיימות הרבה יותר אפשרויות כיום, השוק הגלובלי דורש מאיתנו קישורים ומיומנויות חדשות..

בכל בית ספר באשר הוא מסוגל להצליח ולהפוך לבית ספר " שיא". לבתי ספר יש פוטנציאל לעלות את אחוזי ההצלחה של התלמידים , לצמצם את הפערים, להוריד את אחוזי העזיבה לפגוש את צרכי התלמיד ולהגיב בהתאם. ניתן להניב שרשרת של ההצלחות, אצל התלמיד להקנות לו בטחון, מיומנויות וקישורים לחיים הבגירים.

הפתרון טמון בהעמדת תפיסה ערכית נוכחת בבתי הספר. תפיסה ערכית שמשמעותה:

1. תרומה – יצירת מרחב מאתגר מאפשר אוירה חיובית , חוויה לימודית עוצמתית ואיכותית מאד,

2. אפקטיביות פדגוגית – מיקוד במיומנויות ובמקצועות הליבה הבסיסיים בצורה הטובה ביותר, ולימוד הדברים באמת הנכונים והנדרשים ללמידה.

3. תפוקה – הקניית כלים, ידע, מיומנויות, קישורים וגישה לחיים האמתיים,

4. יעילות ניהולית – שימוש חכם באמצעים ובמשאבים הקיימים והיכולת למדוד את התוצאה ביחס להשקעה.

על מנת להגיע לשלושת המרכיבים הראשונים עלינו לקדם ולשפר את איכות המורים.

נראה שהגורם המשמעותי ביותר של למידה, אינו המצב הסוציו אקונומי או מידת התקציבים – אלא נוכחות המורים ורמתם המקצועית בעבודה עם לומדים. להגיע לרמת לימוד גבוה של התלמידים נדרשת רמת הוראה והנחייה של אישית המורים.

בארה"ב נוסתה גישת האימון כאמצעי להנחיית מורים להצלחה (Strength – Based School Improvement – SBSI).

הכלי האימוני מטבעו הינו כלי המאפשר העצמה אישית בדרך מוקירה והובלה למימוש חזון אישי של מורים לפיתוח פרופיל הוראה שמשמעותו הצלחה המותאמת לבית הספר הספציפי ותלמידיו. בכך נוצר תהליך מקביל בו גישות ההעצמה המקובלות באימון ומביאות להצלחת מורים תבאנה לתהליך מקביל בעבודת המורה עם לומדיו. התוצאה הנהגת הצלחה לכל אורך הדרך.

הפילוסופיה של אימון מורים להצלחה :

• כל מורה יכול- לכל מורה הצלחות ועוצמות . מקסום היכולות , הכישורים הפוטנציאל, ויכולות המישוב והערכה בצורה אינדיבידואלית של כל מורה בצוות, מהוות סביבה לפיתוח ליבה חיובית אישית, שמשמעותה הצלחה.

• לכל מורה מצוי בשלב התפתחות מקצועית אחרת. זיהוי השלב מאפשר מענה מעצים שמשמעותו הצלחה מותאמת.

• קיימים כלים ומיומנויות שמשמעותן פדגוגיה נוכחת, המאפשרת העצמת לומדים והבאתם להצלחה.

• חשוב ביותר לחזק גם את הצוות כצוות ולהשרות בבית הספר אקלים של הצלחה ומנהיגות מעצימה.

קורס מאמני צל למורים

המרכז לאימון קונפלואנטי מציע למאמנים מוסמכים בעלי ניסיון בחינוך להכשיר עצמם כמאמני מורים.

הקורס בן 60 ש' בו יעברו המאמנים הכשרה לאימון צל למורים. הקורס מיועד במיוחד למורים ומנהלים בדימוס בעלי ידיעה בהנחיית צוותי מורים ומורים.

עם הסכמי השכר החדשים למורים ("אופק חדש" ו"עוז לתמורה" ), ייחויבו מנהלים להעריך מורים. ליווי צל למורים יביא מורים להערכת דרגת השכר המקסימלית ולקידום ההצלחה שלהם ובית הספר.

אוכלוסיית היעד

מאמנים מוסמכים על ידי לשכת המאמנים ובעלי ניסיון בהדרכת מורים בשטח.

תכני הקורס

1. מודל האימון הקונפלואנטי כהזדמנות לשיפור יכולות מורים

2. איתור מורים לעבודת אימון אישית

3. כיצד מתבצע ליווי "צל" של מאמן עבודת מורה.

4. נושאים פדגוגים:

א. נוכחות בכיתה

ב. העברת שיעור

ג. טיפול בבעיות משמעת

ד. כתיבת חומרי למידה ודפי עבודה

ה. שימוש בטכנולוגיה חינוכית

ו. כתיבת מבחנים ומטלות הערכה

ז. בדיקת מבחנים ומטלות הערכה

ח. הוראת מיומנויות למידה והרגלי עבודה

ט. תקשורת עם לומדים וצוות

י. מיקוד פנימי

יא. סדר וארגון

יב. תיעוד ומעקב אחר הישגי לומדים

יג. תקשורת עם הורים

5. זיהוי הפערים והכנת תוכנית פעולה לשיפור.

6. הגעה להסכמה עם המורה ובניית תמונת מצב עתידית מיטבית.

7. ליווי תהליך השיפור

8. הערכה מעצימה

9. כלים מעצימים

10. סוגיות אתיות בליווי מורים

11. סיום ופרידה

כלים מיוחדים שפותחו

1. אימון מוקיר ממוקד תוצאה

2. מעגל הלמידה המגייס אנרגיה של לומדים בשיעור (בן מנחם, 2004).

3. שיטות מניעת בעיות משמעת ומשמעת מגיבה.

4. שיטות התמקדות וחיבור למשאבים אישיים.

5. גישות פרוצדוראליות להקניית מיומנויות למידה

6. כתיבת מבחנים מעצבים

7. למידה לקראת שליטה

ועוד.

ייעוד הקורס

לפתח מורים להצלחה בהוראתם ולהגביר את מקצועיותם

מטרות

1. פיתוח יכולות של מאמנים לקדם מורים להצלחה בהוראתם.

2. פיתוח יכולות מאמנים להעריך את עבודת המורה באמצעות מחוונים שפותחו לשם כך.

3. לפתח בקרב מאמני מורים תפיסה פדגוגית ויכולות מקצועיות כבסיס לאימון מעצים של מורים.

אופי הקורס

הקורס יתבסס על עבודה סדנאית.

הקורס בן 60 ש'. 10 מפגשים של 6 ש'

דרישות ההכשרה

• השתתפות בלפחות 90% מהמפגשים.

• הכנת תיק תלקיט ובו תיעוד מהלך ליווי מורה

• אימון שני מורים תחת סופרויז'ן בן 8 ש' (4 ש' לזוג)

מתן תעודת ההכשרה מחייב קבלת סופרויז'ן (בתשלום נוסף) לשני זוגות (8 ש').

הרשמה ופרטים נוספים בטלפון 04-6935062

הצטרפו אלינו בפייסבוק

הצטרפו אלינו בפייסבוק

חדשות

צור קשר

[contact_form]

הבלוג של עודד

הבלוג של עודד

הבלוג של רחל

הבלוג של רחל