coaching

coaching

מספר טלפון

04-6935062

מאמרים לפי נושאים

אימון ליווי בנייה

 הכשרת מאמנים כמלווי תהליכי בניה “ממקום אחר”

מבוא

המשימות והאתגרים בפניהם עומדים ארכיטקטים ובעלי מקצוע בענף הבניה מגוונות ביותר. אחוז ניכר מקרב הבונים חווה טלטלה רגשית עזה ופגיעה בזוגיות בעת תהליך הבנייה. בעלי המקצוע חסרי אונים במצבים אלה, מאחר ואין להם מיומנויות וכלים להתמודד עם משברים אלה.

הבניה היא אחד הפרויקטים הגדולים בחיים אם לא הגדול שבהם. נראה, כי מאמן מלווה מקצועי עשוי לסייע לזוגות לבצע פרויקט מורכב זה ביתר מיומנות וחסכון כספי ניכר. מלווה בניה הינו מאמן בעל מיומנויות בתחומים: ייעוץ כלכלי, ייעוץ לקבלת משכנתא נוחה וליווי תהליך ההידיינות עם הבנק, ליווי התקשרויות עם בעלי מקצועות, ליווי התהליך, בניית חזון זוגי לבניה וליווי הפאן הזוגי. מאמן שכזה עשוי להוות סיוע חשוב.

גישת האימון לליווי תהליכי בנייה, המתבססת על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית מכוונת עתיד, יש עמה, קרוב לוודאי, פוטנציאל להוות תפיסת עבודה מאפשרת דווקא בתחום זה. בגישה זו עקרונות עבודה אימונית, הבונים מרחב יוצר אקלים של מחויבות ואחריותיות .

במסמך זה נציג מהלך פעולות אפשריות להכשרת מאמנים מלווים בתחום זה.

המהלך המוצע אינו מכשיר מאמנים. הוא מאפשר למאמנים בפועל ללוות בניה במקצועיות והבנה. המהלך המוצע מתבסס על הידע שיש למאמנים בתחומי התהליך.

קורס הכשרת מאמנים כמלווי בנייה

מוצע קורס בן 60 ש’ אשר נועד לתת כלים יישומיים למאמנים. הקורס מתבסס על גישות אימון והעצמה מתקדמות כולל שילוב כלים רגשיים כמוNLP, פוקוסינג  והקומי.הקורס יתמקד בין השאר במיומנויות ליווי זוגות ותהליך זוגי בתהליך הבנייה. בנוסף, ייתן הקורס תשתיות בסיסיות בתחומי הבינוי והליווי הכלכלי של תהליכי בנייה.

הקורס יעסוק בתכנים מגוונים והם:

1. מיומנויות וכלים מתחומי האימון

2. ייחודו של אימון לבניה

3. כוחו של חזון זוגי

4. הסדרת האישור לבנייה

5. השגת מימון לבניה

6. תהליך הבנייה

7. כיצד בוחרים בעל מקצוע?

8. סוגיות משפטיות

9. חוזים והסכמים

10. ליווי כלכלי של תהליך בנייה

11. חסמי הצלחה.

12. רפלקציה ותהליכי פרידה

ייעוד הקורס: לפתח בקרב מאמנים יכולות ליווי בנייה “ללא כאבים”.

מטרות

1. פיתוח יכולות של מאמנים לקדם בקרב זוגות הסכמה ומימוש חזון זוגי משותף.

2. פיתוח אפקטיביות של מאמנים ללוות תהליכי בנייה “ללא כאבים”.

אופי הקורס

הקורס יתבסס על עבודה סדנאית.

הקורס בן 60 ש’. 10 מפגשים של 6 ש’

דרישות ההכשרה

• השתתפות בלפחות 90% מהמפגשים.

• הכנת תיק תלקיט ובו תיעוד מהלך ליווי זוג בתהליך בנייה ללא כאבים (תחת סופרויז’ן).

• אימון שני זוגות תחת סופרויז’ן בן 8 ש’ (4 ש’ לזוג)

מתן תעודת ההכשרה מחייב קבלת סופרויז’ן (בתשלום נוסף) לשני זוגות (20 ש’).

הרשמה ופרטים נוספים בטלפון 046935062

הצטרפו אלינו בפייסבוק

הצטרפו אלינו בפייסבוק

חדשות

צור קשר

[contact_form]

הבלוג של עודד

הבלוג של עודד

הבלוג של רחל

הבלוג של רחל