coaching

coaching

מספר טלפון

04-6935062

מאמרים לפי נושאים

אימון קונפלואנטי® מהו?

“באמצעות הלב האדם רואה נכונה

מה שחשוב באמת איננו נראה לעין”

אנטואן סנט-אקזיפרי, “הנסיך הקטן”

האימון הקונפלואנטי הוא הזמנה של אנשים לחוות תהליכי זרימה בחייהם, זרימה שמטרתה הזדמנות לחיות את החיים להם הם מתאווים. בהגדרה ברורה יותר נאמר:

אימון קונפלואנטי הוא הזמנה למתאמן לעבור תהליך אישי, הממנף אנרגיה ומקדם יכולות להשיג מטרות נכספות בתהליך זורם המותאם לו ולסובב אותו.

מהי המהות הקונפלואנטית באימון?

המהות הקונפלואנטית היא המרחב המיוחד, אותו פותח המאמן אצל המתאמן. המרחב הקונפלואנטי הוא הליבה של תהליך אימוני מיוחד זה. קונפלואנטיות היא זרימה יחד. במרחב הפוטנציאלי הקונפלואנטי נוכל למנות שלוש זרימות “יחדיו”.

הזרימה המשותפת של רגש ושכל

כדי להביא מתאמנים לממש מטרות, עלינו להביא מתאמנים קודם לכן להתרגש מאותן מטרות במובנן האותנטי והטבעי. חשיבה בלבד על הישגים ותוצאות אינה מקדמת דיה. הישג זקוק גם לרגש שיניע אותו קדימה וייצב אותו במרחב קונפלואנטי של רגש ושכל, שפירושו זרימה. מהות התהליך היא שילוב עבודת המוח המודע והמוח הלא מודע והפיכת תהליכי מימוש המטרה לתהליך זורם תת מודע.

הזרימה המשותפת של המאמן עם המתאמן

המרחב הפוטנציאלי באימון מתאפיין בהתבוננות משותפת של מאמן ומתאמן על המציאות מנקודות ראות שונות. הדיאלוג מאפשר לחשוף ולחקור את שדה המחשבה תוך גישוש אחר המשמעות המתפתחת והמתפרשת שלו. אם השותפים יכולים להכיל את כל המשמעויות האישיות והאוניברסאליות יחדיו בתוך עצמם, כי אז נוצר הלך רוח דיאלוגי, הבונה מרחב פוטנציאלי קונפלואנטי מאפשר.

סביבות תומכות פנימיות וחיצונית

המרכיב השלישי הוא מרכיב הסביבה התומכת (משאבים חיצוניים ופנימיים). באימון אנו מפתחים מודעות ובונים סביבות תומכות. הסביבות התומכות הן המשאבים העומדים לרשות המתאמן ומהווים עבורו הזדמנות לזרימה. הזרימה המשותפת במרכיב זה של המרחב הקונפלואנטי מחברת בין חוץ ופנים.

פעולת זרימה מצריכה פעולות הכוונה של המוח הלא מודע. פעולות רבות משמעות בתהליך זה: המוח הימיני ה”מרגיש”, המדמיין, הרגיש לצליל, ורגיש לתחושות. משימות אימון עוקפות חשיבה במוח זה כמו- “התמקדות”, משימות NLP, משימות דמיון מודרך, הדמיית מצבים, השמעת משפטים חיוביים , פעילויות במצבי תשומת ל ועוד, מביאים לתכנות מחדש של של פעולות המוח הלא מודע בטווח הארוך. משמעות פעולות אילו הן חוויות זרימה בתהליכים אשר בדרך כלל מייצרים חרדה וחסימה.

הייחוד בשיטת העבודה המלווה מסע מתאמן באימון הקונפלואנטי הוא:

□ שילוב תהליכים רגשיים עם תהליכים קוגניטיביים המתמקדים בפעולות הקשורות עם מוח ימין (התמקדות, NLP, דמיון מודרך, עבודה במינדפולנס, עבודה דרך הגוף , הגדרת ייעוד וערכים וכו’).

□ יצירת על מרחב פוטנציאלי קונפלואנטי- מרחב קשר מיוחד בין מאמן ומתאמן הבנוי על יחסי דיאלוג אמיתיים. מרחב מוקיר המעצים את המתאמן. מרחב הפותח מצבי “הדהוד” המשפיעים העל המוח הלא מודע ויוצרים ייצוגים פנימיים חדשים.

□ יצירת בהירות וייצוגים פנימיים רבי עוצמה של מצבי עוצמה (יצירת ליבה חיובית) המאפשרים יציאה מתמדת לפעולה וליישום מתוך מחויבות, המובילה לשינוי פרדיגמה וטרנספורמציה.

□ התבססות על חקירה מוקירה מושכלת כבסיס לפיתוח ליבה חיובית. הנחת היסוד היא, שבאמצעות תקשורת אנושית, חקירה ודיון, יכולים אנשים לקדם רעיונות פרודוקטיביים בעלי ערך עבור העתיד, רעיונות, שיהוו בסיס לשינוי ההתפתחותי, לטרנספורמציה. החקירה מטבעה צריכה להיות מוקירה, לשם השגת הזרימה.

□ התבססות על מהלכי הכרה, יצירה וחיזוק בוני חוויות זרימה. בתהליכי זרימה אילו חלה הכרה של המתאמנים, יצירה של תוכניות פעולה מכוונת שינוי טרנספורמטיבי וחיזוק לכל אורך הדרך.

□ התבססות על פעולות למימוש המטרות באמצעות בניית תוכנית פעולה מפורטת, הנבנית בתהליכי זרימה, המשלימה את הפער בין המצב הרצוי למצב המצוי ומובילה להתפתחות השינוי הפרדיגמאטי.

□ שילוב סביבות תומכות פנימיות וחיצוניות בתהליכי זרימה המפחיתים חרדות ובונים הנעה והנאה.

□ ההוקרה וההתפעלות מגדולת המתאמן כערך מוביל הבונה ליבה חיובית.

□ האימון הקונפלואנטי מתמשך על פני תקופה שנקבעה מראש (לרוב 12-14 מפגשים)

מודל האימון הקונפלואנטי

מודל האימון הקונפלואנטי על פי שיטתנו זו מתבסס על חקר מוקיר וגישה אקזיסטנציאליסטית של תפיסת הגשטאלט. תפיסה אקזיסטנציאליסטית היא שיטה ללמוד ולחקור את מה שמעניקים החיים למערכות האנושיות, כאשר הן מתפקדות במיטבן. גישה זו לשינוי מבוססת על ההנחה, ששינוי מתחיל בתהליכי בחינה של חוזקות, הצלחות, ערכים מקדמים, תקוות וחלומות. חקר סוגיות אלה מסוגל, לכשעצמו, להביא שינוי טרנספורמטיבי- שינוי מהותי .

מודל האימון הקונפלואנטי כולל שישה שלבים המסודרים באיור הקודם. שלבים אלה גמישים ומאפשרים תנועה חופשית מאחד לשני תוך שימור זרימה באמצעות העצוב המוקיר של הליבה הקונפלואנטית. ששת השלבי המאפיינים את תהליך האימון הקונפלואנטי הם:

לגלות (שלב המודעות):

בשלב הגילוי מגיעים המתאמנים עם משהו עליו ירצו לפעול. עוד בטרם יעסוק המאמן בזאת הוא ישתדל לעורר תחושות של צורך באימון. המאמן יביא את המתאמנים לאתר ולזהות “ליבה חיובית”. ליבה חיובית היא מרחב פנימי, המאפשר טרנספורמציה. זהו מרחב המאפשר למחשבה חדשה להיכנס, לרעיון חדש להופיע, לרגש חדש להתבטא ללא שיפוט.

לחזות (שלב גיוס האנרגיה): זהו שלב יצירתי, בו נעזרים המתאמנים ברגשות ובליבה החיובית שלהם ועוסקים בחלימה ודמיון “מה יכול להיות”.

לתכנן (שלב הפעולה): בשלב זה שוב נעזרים בליבה החיובית, מכינים תוכנית פעולה ומפת דרכים למימוש המצב הרצוי ומתחילים לפעול על פיה.

להגשים (שלב המגע/זרימה): זהו שלב הפעולה והיישום של הרעיונות והתוכניות לכלל מציאות קיימת, המבטאת שינוי טרנספורמטיבי שמשמעותו תחושות זרימה.

לסגור (שלב הסגירה): האימון הקונפלואנטי על פי תפיסתנו צריך להיסגר כתהליך לאחר 12-14 מפגשים. בשלב זה המאמן מוודא, שהמתאמן נמצא בזרימה עם תהליך השינוי ויש לו סביבות תומכות המתאימות להמשך מימוש מטרותיו וזרימה בעולם.

לעצב ליבה קונפלואנטית (שלב התחושות): תהליך עיצוב הליבה החיובית חשוב לשם תכנות המנגנון הפסיכו קיברנטי . התהליך מתבצע בשלושה מוקדים:

א. צירוף תחושות למחשבות ועבודה הוליסטית ממוקדת מוח ימין.

ב. צירוף סביבות תומכות פנימיות לחיצוניות

ג. פתיחת מרחב פוטנציאלי קונפלואנטי בין מאמן למתאמן

מודל מרתק זה מדגיש את הייחוד של האימון הקונפלואנטי כהזדמנות לחווית זרימה , בתהליכי מימוש מטרות אישיות, וזה ייחודו.

 

ד”ר עודד בן מנחם

הצטרפו אלינו בפייסבוק

הצטרפו אלינו בפייסבוק

חדשות

צור קשר

[contact_form]

הבלוג של עודד

הבלוג של עודד

הבלוג של רחל

הבלוג של רחל