coaching

coaching

מספר טלפון

04-6935062

מאמרים לפי נושאים

אימון מורים לפרטנות

ראוי לתפוס את הרעיונות המעצימים בתחילת דרכם

 

הרציונאל

 מורים הם החוליה החשובה ביותר בכוח ובחוזקה של בית הספר. כאשר חווית ההצלחה גדלה אצל המורים הישגי בית הספר משתפרים באופן דרמטי.

העולם המודרני מאד מתקדם, נגיש, קיימות הרבה יותר אפשרויות כיום, השוק הגלובלי דורש מאיתנו קישורים ומיומנויות חדשות.

הדבר נוגע גם במערכת החינוך הנמצאת היום בשעתה הקשה. דווקא בעת בה נדרשת הצלחה של לומדים בכדי להתמודד בשוק תחרותי, סיבות חברתיות ואחרות מקשות על העניין. טיפוח לומדים עצמאיים ודעתנים, המגובים על ידי הורים המתקשים להתמודד עם התחכום, יצרו מצב בו סמכות המבוגר נשחקת. כפתרון לעניין מערכת החינוך מתמודדת על ידי צמצום נוכחות מורית, ופיתוח שיטות “הישרדות” תוך יצירת הסכמים עם לומדים. הסכמים המקשים על הנוער להגיע לבניית תשתיות מספיקות להצלחה.

רפורמת “אופק” בבתי הספר היסודיים ו”עוז לתמורה” בעל יסודי, מעמידים בפני בתי הספר אתגר לא קטן. נוצרו מסגרות קטנות המיועדות לעבודה פרטנית ועבודה בקבוצות קטנות של מורים עם לומדים. כוונת מנתבי רפורמות אלה היא קידום הישגים של אוכלוסיות לומדים ומתן מענה אישי לצורכי תלמידים, בכדי להובילםלהצלחה.

נראה כי נדרשים כלים אחרים ואימון מורים מיוחד שמשמעותו הרחבת הנוכחות המורית והנהגת לומדים להצלחה במסגרות הנ”ל. .

כל בית ספר באשר מסוגל להצליח ולהפוך לבית ספר ” שיא”. יש באפשרותו לעלות את אחוזי ההצלחה של התלמידים , לצמצם את הפערים, להוריד את אחוזי העזיבה לפגוש את צרכי התלמיד ולהגיב בהתאם. ניתן להניב  שרשרת של ההצלחות, אצל התלמיד להקנות לו בטחון, מיומנויות וקישורים לחיים הבגירים.

הפתרון טמון בהעמדת תפיסה ערכית נוכחת בבתי הספר. תפיסה ערכית שמשמעותה:

 1. תרומה – יצירת מרחב מאתגר מאפשר אוירה חיובית , חוויה לימודית עוצמתית ואיכותית מאד,
 2. אפקטיביות פדגוגית – מיקוד במיומנויות ובמקצועות הליבה הבסיסיים בצורה הטובה ביותר, ולימוד הדברים באמת הנכונים והנדרשים ללמידה.
 3. תפוקה – הקניית כלים, ידע, מיומנויות, קישורים וגישה לחיים האמתיים,
 4. יעילות ניהולית – שימוש חכם באמצעים ובמשאבים הקיימים והיכולת למדוד את התוצאה ביחס להשקעה.

על מנת להגיע לשלושת המרכיבים הראשונים  עלינו לקדם ולשפר את איכות המורים ולהפכם לבעלי מיומנות אימון.

 למידה משמעותית מתחרשת עם קיומה של מערכת יחסים משמעותיים , הקשר המשמעותי ביותר הינו הקשר מורה – תלמיד. העצמת  המורה חיבור המורה לחזקותיו, ליכולותיו לקישוריו, הפיכת המורה למנהיג  יצור את הקשר המשמעותי הזה בין המורה לתלמיד. ההוראה בקבוצות קטנות וההוראה הפרטנית במסגרת “אופק חדש” ועוד לתמורה, הנם הזדמנות לכך. נראה כי נדרשת מנהיגות בבית הספר. מנהיגות אשר תוביל לפיתוח מורים מנהיגים. מחויבות מערכת החינוך היא לתת לכל מורה ומורה התייחסות אישית המותאמת  לצרכיו ליכולותיו למיומנויותיו חזקותיו, כישוריו, פחדיו, רעיונותיו, מטרותיו וניסיון החיים שלו. ההכרה והחגיגה בעוצמותיו של המורה וחיזוקם בנראה תשפיע מאד על איכות המורים ועל איכות עבודתם וקידומם של התלמידים. נראה כי מורים אשר יהיו במקום המעצים במקום בו הם מחוברים למקסימום יכולותיהם וחוזקותיהם ישפרו את ביצועיהם וימצעו את הפוטנציאל הגלום בהם להשיא את התלמיד קדימה כמה שיותר.

בארה”ב נוסתה גישת האימון כאמצעי להנחיית מורים להצלחה (Strength – Based  School  Improvement –  SBSI). הכלי האימוני מטבעו הינו כלי המאפשר העצמה אישית בדרך מוקירה והובלה למימוש חזון אישי של מורים לפיתוח פרופיל הוראה שמשמעותו הצלחה המותאמת לבית הספר הספציפי ותלמידיו. בכך נוצר תהליך מקביל בו גישות ההעצמה המקובלות באימון ומביאות להצלחת מורים תבאנה לתהליך מקביל בעבודת המורה עם לומדיו. התוצאה הנהגת הצלחה לכל אורך הדרך.

הפילוסופיה של  אימון מורים לפרטנות:

 • -כל מורה יכול- לכל מורה הצלחות ועוצמות . מקסום היכולות , הכישורים הפוטנציאל, ויכולות המישוב והערכה בצורה אינדיבידואלית של כל מורה בצוות, מהוות סביבה  לפיתוח ליבה חיובית אישית, שמשמעותה הצלחה.
 • לכל מורה מצוי בשלב התפתחות מקצועית אחרת. זיהוי השלב מאפשר מענה מעצים שמשמעותו הצלחה מותאמת.
 • -קיימים כלים ומיומנויות  שמשמעותן פדגוגיה נוכחת, המאפשרת העצמת לומדים והבאתם להצלחה.
 • -חשוב ביותר לחזק גם את הצוות כצוות ולהשרות בבית הספר אקלים של הצלחה ומנהיגות מעצימה.

מערכת החינוך אל לה להסתפק בכישורי המורים המיומנים להובלת כיתות. יש להכשיר מורים לאימון והובלת קבוצות קטנות ותלמידים בודדים להצלחה. בתי הספר זקוקים למנהיגות מקצועית מובילה המכירה את תחום האימון, פועלת באמצעות אימון, ומובילה מורים לאמן.

אוכלוסיית היעד

מאמנים המעוניינים להכשיר עצמם כמאמני מורים לעבודה בקבוצות קטנות ועבודה פרטנית.


כלים מיוחדים שפותחו

 1. אימון קונפלואנטי.
 2. אימון ילדים ונוער.
 3. מעגל הלמידה המגייס אנרגיה של לומדים בשיעור (בן מנחם, 2004).
 4. שיטות מניעת בעיות משמעת ומשמעת מגיבה.
 5. שיטות התמקדות וחיבור למשאבים אישיים.
 6. גישות פרוצדוראליות להקניית מיומנויות למידה.
 7. הערכה מעצימה.
 8. למידה לקראת שליטה .
 9. אבחון צרכי לומדים והתאמת גישות ההתערבות.

     דרישות ההכשרה

השתתפות בקורס בן 60 ש’.

נוכחות של 85% משעות הקורס.

הכנת עבודה.

בדבר פרטים נא לפנות לרחל 046935062

  סופרויז’ן על ליווי 2 מורים במהלך של 20 ש’ עות אימון. 4 ש’ למהלך אימון אחד.

 


הצטרפו אלינו בפייסבוק

הצטרפו אלינו בפייסבוק

חדשות

צור קשר

[contact_form]

הבלוג של עודד

הבלוג של עודד

הבלוג של רחל

הבלוג של רחל