coaching

coaching

מספר טלפון

04-6935062

מאמרים לפי נושאים

ארכיון חודשי: יולי 2011

מבוא לתקשורת אמפטית המקדמת אימון קונפלואנטי

מבוא

רבות מדובר על אפקטיביות אימון. נראה, כי כדי להשיג אפקטיביות באימון יש צורך ביחסי מאמן-מתאמן, המתבססים על תקשורת אמפטית. תקשורת אמפטית מהווה את אחד מעמודי התווך של תפקוד אפקטיבי בעבודה ובחיים. המודל “תקשורת אמפטית” מתבסס על תפיסה שפותחה על ידי ד”ר מרשל רוזנברג בארה”ב (2005).

מהי תקשורת אמפטית?

זוהי דרך תקשורת, שמשמעותה זיהוי האני אצל האחר. בתקשורת זו קיים תהליך של השתקפות או מצב, שבו אדם מדמיין את הרגשות שהשולח חווה בכל הקשור למאורע או למצב הנתון. רמה עמוקה זו של תקשורת מנסה לזהות, לקרוא ובמידה מסוימת אף לחוות את רגשותיו של השולח. אמפטיה מאפשרת למתקשרים לעבור מנבדלותם, ולו רק לרגע, ולחוות פגישה אמיתית. לחוויה זו כוח ריפוי ניכר.

משפטים המאפיינים תקשורת אמפטית הינם למשל: “אני מבין/ה שאת/ה מרגיש/ה…” ; “זה סביר בעיני…”. מכאן, שהמודל ל”תקשורת אמפטית” מסייע לפרט להבחין בין עובדות לבין פרשנויות, המבוססות על התפיסות ו”תמונות העולם” הייחודיות לו, מסייע להכיר את הצרכים שלו ושל האחר ומסייע למצוא דרכים יצירתיות לתת מענה למכלול הצרכים שלו ושל אחרים. המודל מסייע גם בהבנה טובה יותר של הרגשות וויסותם כדי לנהל תקשורת אפקטיבית .

המודל נותן כלים מעשיים להתמודד עם:

• אבחנה בין עובדות לפרשנויות .

• מודעות לרמת הטעינות הרגשית שבה הפרט מצוי וויסותה .

• ברור הצרכים של הפרט ושל האחר במצב הנתון.

• מענה המתרגם צרכים לבקשות ממוקדות.

• הבנה שתקשורת אפקטיבית צריכה לתת מענה לכל הנ”ל.

הכלי החשוב ביותר המצוי בידי המאמן ליצירת תקשורת אמפטית הוא הנוכחות שלו בעצמו. נוכחות לפי תפיסתנו היא “להיות נוכח”, דהיינו, הרחבת העצמי לדרגת שימוש גבוהה ביותר. בשפתנו מדובר באימון קונפלואנטי .  תהליך אימוני, המעורר אצל המתאמן אנרגיה מניעה למימוש של מטרות אישיות או קבוצתיות להמשך קריאה

להיות מאמן קונפלואנטי

משימת של מאמן קונפלואנטי היא לסייע למתאמן לשנות את חייו עבורו מתוכו. השינוי יעשה באמצעות פתיחת מרחב פוטנציאלי המתבסס על דיאלוג “אני-אתה” וממנף אנרגיה. מרחב שביטויו הוא מחויבות מלאה המאמן והמתאמן למטרות ברות המימוש של המתאמן, הפיכתן למשמעותיות עבורו וסנכרון החוויה המשותפת באימון באמצעות תהליך קונפלואנטי שמשמעותו זרימה והתמאה (טרנספורמציה).

 

במהלך האימון הקונפלואנטי יעבור המתאמן את התהליכים הבאים:

O התקדמות לקראת מודעות רבה יותר ביחס לעצמו- גופו, התנהלותו, רגשותיו, סביבתו, דרכי המגע שלו עם אחרים ועוד..

O למידה לראות את חוויותיו כחוויות שלו, ולא להשליכן על הזולת. להמשך קריאה

הצטרפו אלינו בפייסבוק

הצטרפו אלינו בפייסבוק

חדשות

צור קשר

[contact_form]

הבלוג של עודד

הבלוג של עודד

הבלוג של רחל

הבלוג של רחל