coaching

coaching

מספר טלפון

04-6935062

מאמרים לפי נושאים

ארכיון חודשי: אוגוסט 2011

על המבחן המעצב ודרכי העברתו

המבחן המעצב הינה כלי הערכה בעל אופי מאבחן. מבנה הבחינה ודרכי העברתה משמעותיים ביותר למורה וללומדים. המאמר עוסק בבניית המבחן ובדרכי העברתו בכתה.

המבחן ככלי הערכה מעצב

גישת המיקוד בפיתרון (Solution Focus)

גישת המיקוד בפתרון היא מתודולוגיה המאפשרת למאמן/מנהל (1) להוביל תהליך שנועד לזהות סוגיה הדורשת התמודדות, (2) להתמקד בפתרון, (3) לתכנן את המהלך האסטרטגי כדי להשיגו. הגישה דוחה תפיסות המתבססות על אבחון בעיה, חקירתה והסקת מסקנות. היא מכוונת את המנהל לתכנון אסטרטגי ולבחירת פתרון אופטימלי, על-פי מטרות הארגון, מצבו העכשווי ומגמות הסביבה שבה הוא פועל.

לחץ כאן בכדי להכיר את הגישה

 

הצטרפו אלינו בפייסבוק

הצטרפו אלינו בפייסבוק

חדשות

צור קשר

[contact_form]

הבלוג של עודד

הבלוג של עודד

הבלוג של רחל

הבלוג של רחל